11.06.2019 Idet der ikke er nogen der har meldt sig til at hjælpe med gennemførelsen bliver der ikke noget Sankt Hansbål i år. Bestyrelsen vil undersøge forskellige muligheder i forhold til, om der fremover er basis for at fastholde traditionen.